Results 1 - 18 of 30
Page 1 of 2

1---bang-keo Đánh giá: Chưa có đánh giá

Băng keo

Băng keo các loại

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

may-nieng-dai-jn-740 Đánh giá: Chưa có đánh giá

Máy niềng đai - Model JN-740

ƯU ĐIỂM CỦA MÁY: * Lực căng dây tỷ lệ...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

2---day-dai Đánh giá: Chưa có đánh giá

Dây đai

Dây đai các loại

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

may-han-mieng-bao-frm980 Đánh giá: Chưa có đánh giá

Máy hàn miệng bao - Model FRM 980

ƯU ĐIỂM MÁY: * Máy hoạt động với bộ dò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

5---mang-pe Đánh giá: Chưa có đánh giá

Màng PE

Màng PE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

may-hut-chan-khong-dzq400b Đánh giá: Chưa có đánh giá

Máy hút chân không - Model DZQ 400b

ƯU ĐIỂM MÁY: * Máy hoạt động với...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

4---mang-foam Đánh giá: Chưa có đánh giá

Màng foam

Màng foam

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

may-han-mieng-bao-fs150 Đánh giá: Chưa có đánh giá

Máy hàn miệng bao - Model FS-150

ƯU ĐIỂM MÁY: * Máy hoạt động với bộ dò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

3---xop-hoi Đánh giá: Chưa có đánh giá

Xốp hơi

Xốp hơi

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

may-rut-mang-co-bs-400 Đánh giá: Chưa có đánh giá

Máy rút màng co - Model BS-400

CÁC CHỨC NĂNG MÁY: * Sản phẩm qua máy...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

9---xe-tai Đánh giá: Chưa có đánh giá

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

may-say-tay Đánh giá: Chưa có đánh giá

Máy sấy tay

Máy sấy tay

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm